سنتز و تولید

سنتز و تولید

در این واحد سنتز و تولید محصولات انجام می شود. به طور کلی فرایند تولید یک بچ محصول شامل سه مرحله (انجام واکنش، Work up و خالص سازی) می­باشد. به دلیل کوچک بودن بچ سایز محصولات، فرآیند تولید محصولات در مقیاس آزمایشگاهی و با تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل شیشه آلات و ابزار های آزمایشگاهی، هیتر استیرر، رآکتور 5/0 لیتری، ستون رفلاکس، آون آزمایشگاهی، روتاروی، کروماتوگرافی ستونی و ... انجام می شود.

عملیات پایانی فرآیند سنتز محصول شامل فیلتراسیون، خشک کردن، هموژن کردن و توزین محصول می باشد. برای جلوگیری از ورود آلودگی و ذرات به محصول این مراحل در بخش تمیز انجام می شوند. بخش تمیز یک بخش مجزا است که گرید تمیزی آن D بوده و از طریق هودهای لامینار فلو تامین می شود.

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود