بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ: آبان 1400

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از محصولات تولیدی شرکت در پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران 

بازدید معاونت

 


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود