بازدید شرکت داروسازی سها

بازدید شرکت داروسازی سها

تاریخ: 1401/04/14

بازدید همکاران محترم شرکت داروسازی سها، سرکار خانم دکتر ترابی (مسئول فنی)، سرکار خانم دکتر شایگان (مدیر آزمایشگاه) و جناب آقای اسکندری (بخش تحقیقات) از تمامی بخش های شرکت و پروسه تولید محصولات

بازدید سها3

 

بازدید سها2

 

بازدید شرکت سها1


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود