بازدید شرکت داروسازی حکیم

بازدید شرکت داروسازی حکیم

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 

همکاران محترم شرکت داروسازی حکیم، سرکار خانم دکتر شریفی (مسئول فنی) و سرکار خانم مهندس حسن زاده (کارشناس آزمایشگاه ) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ از تمامی بخش های شرکت و پروسه تولید محصولات بازدید به عمل آوردند.

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود