بازدید سندیکای مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی

بازدید سندیکای مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ 

بازدید جناب آقای دکتر میثم کریمی و سرکار خانم زهره ترکمن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ از تمامی بخش های شرکت


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود